Muslim Assistant български език keyboard_arrow_down

99 имена

1 - Аллах
2 - Ар-Рахман Всемилостивия
3 - Ар-Рахим Милосърдния
4 - Ал-Малик Владетеля
5 - Ал-Куддус Пресветия
6 - Ас-Салям Съвършения, Даряващият мир
7 - Ал-Му'мин Осигуряващия, Пазителят на вярата
8 - Ал-Мухаймин Властващия, Пазителят
9 - Ал-Азиз Всемогъщия
10 - Ал-Джаббар Всеподчиняващия
11 - Ал-Мутакаббир Преголемия, Превъзходния, Гордия,
12 - Ал - Кхалик Твореца,Сътворителя
13 - Ал-Бари Създателя,Изкусния
14 - Ал - Мусаууър Ваятеля
15 - Ал-Гаффар Прощаващия
16 - Ал-Каххар Всепобедния, Покоряващия
17 - Ал-Уаххаб Вседаряващия
18 - Ар-Раззак Всепрепитаващия, Даващия препитание
19 - Ал-Фаттах Отварящия,Отсъждащи
20 - Ал-Алим Всезнаещия
21 - Ал-Кабид Хващащия, Сграбчващия
22 - Ал-Басит Разпростиращия, Увеличаващия
23 - Ал - Кхафидо Намаляващия
24 - Ар-Рафи Възвишаващия
25 - Ал-Муиз Укрепващия,Въздигащия, Даряващия чест
26 - Ал-Музил Унизяващия
27 - Ас-Сами' Всечуващия
28 - Ал-Басир Всевиждащия, Съзиращия
29 - Ал - Хакам Съдията
30 - Ал-Адл Справедливия
31 - Ал-Латиф Доброжелателния
32 - Ал - Кхабир Всепроникващия
33 - Ал-Халим Нежния, Всеблагия, Ласкавия
34 - Ал-Азим Великия, Великолепния
35 - Ал-Гафур Всепрощаващия
36 - Аш-Шакур Оценяващия
37 - Ал - Алиу Най - Високият
38 - Ал-Кабир Най -Големия
39 - Ал-Хафиз Пазителя, Защитникът
40 - Ал-Мукит Хранещия,Въздаващия
41 - Ал-Хасиб Преценяващия, Правещия равносметка
42 - Ал-Джалил Величествения
43 - Ал-Карим Прещедрия
44 - Ар-Ракиб Наблюдаващия, Надзорника
45 - Ал-Муджиб Всеотговарящия,Всеотвръщащия, Откликващия
46 - Ал-Уаси' Всеобхватния
47 - Ал-Хаким Най - Мъдрия
48 - Ал-Уадуд Любещия, Обичащия
49 - Аль-Маджииду Преславния
50 - Ал - Баит Възкресяващия
51 - Аш-Шахид Свидетеля
52 - Ал-Хак Истинния, Истината
53 - Ал-Уакил Покровителя, Довереника
54 - Ал-Кауи Всесилния
55 - Ал-Матин Непоколебимия
56 - Ал-Уали Приближения, Покровителя
57 - Ал-Хамид Всеславния
58 - Ал-Мухси Преброяващия, Пресмятащия
59 - Ал-Мубди Творящия, Основоположникът
60 - Ал-Муид Възвръщащия, Пресъздаващия, Възстановяващия
61 - Ал-Мух'и Съживяващия
62 - Ал-Мумит Умъртвяващия
63 - Ал-Хаййo Вечноживия
64 - Ал-Каййум Вечносъществуващия, Неизменния, Вездесъщия
65 - Ал-Уаджд Пребиваващия, Намиращия
66 - Ал-Маджид Славния, Достойния да бъде прославян
67 - Ал-Уахъд Единствения
68 - Ас-Самад Поддържащия, Целта, Вечният
69 - Ал-Кадир Способния, Имащия сила
70 - Ал-Муктадир Мощния,Всесилния
71 - Ал-Мукаддим Връчващия,Даващия
72 - Ал-Муаххир Забавящия
73 - Ал-Аууал Първия, Изначалния
74 - Ал - Акхир Последния, Безкрайния
75 - Аз-Захир,Ад - Дахър Явния
76 - Ад-Дарр Вредящия
77 - Ал-Уаали Управляващия
78 - Ал-Мутали Всевишния,Възвишения
79 - А-Бари Благонравния, Източникът на всичко добро
80 - Ат-Таууаб Приемащия покаянието
81 - Ал-Мунтаким Отмъщаващия
82 - Ал - Афу Прощаващия, Извиняващия
83 - Ар-Рауф Състрадателния
84 - Малик Ал-Мулк Притежателя на владението, Владетеля на владението
85 - Зу'джаляли уал'икрам Притежаващия величието и почитта, Владетеля на великолепието и щедростта
86 - Ал-Муксит Рационалния
87 - Ал-Джами Събиращия
88 - Ал-Гани Най -Богатият
89 - Ал-Мугхни Обогатяващия, Даряващия богатство
90 - Ал-Мани Препятстващия, Спиращия всичко
91 - Ад-Дарр Вредящия
92 - Ан-Нафи' Даващия полза, Благосклонния
93 - Ан-Нур Светлината
94 - Ал-Хади Напътстващия, Водителя
95 - Ал-Бади' Несравнимия
96 - Ал-Баки Вечния
97 - Ал-Уарис Наследяващия, Наследника
98 - Ар-Рашид Мъдрия, Напътстващия
99 - Ас-Сабур Многотърпеливия